Cenovnik za tipske priključke

,,Gas,, Temerin, kao i saglasnost na navedenu odluku od strane Agencije za energetiku Republike Srbije. OVDE