Potrošnja prirodnog gasa

Potrošnja prirodnog gasa

Potrošnja prirodnog gasa

Savremeni svet i način života nas opredeljuju da živimo u ekološki zdravoj sredini, da posvetimo dosta uštedi vremena i novca. Prirodni gas donosi mnoge pogodnosti kao što su dostupnost u svakom trenutku za svaki vid korišćenja, nema potrebe za ulaganjem u skladišnji prostor, dok je izrada instalacija i jednostavnost upotrebe osnovna karakteristika koja korišćenje prirodnog gasa svrstava u jedan od najjednostavnijih i najekonomičnijih načina upotrebe ekoloških goriva jer je čisto, ne ostavlja pepeo i nema produkata koji bi uzrokovali aero zagađenje. Prirodni gas je najpopularniji vid energije kojim se postiže daleko veći stepen iskorišćenja, a prirodne rezerve garantuju njegovu raspoloživost za dug period.

Prirodni gas je čist izvor energije koji ne zagađuje okolinu, lako se koristi i praktičan je za upotrebu za razliku od ostalih energenata. Za potrošače je interesantna njegova dostupnost i sistem naplate jer se plaća nakon potrošnje a ne unapred kao što je slučaj sa električnom energijom, lož uljem, ugljem ili drvetom. Nema potrebe za skladištenjem kao sa drugim energentima, kao i obaveze prisutnosti radi održavanja izvora energije kao sa ugljem ili drvetom.

Još jedna od prednosti prirodnog gasa je da se on isporučuje kontinuirano, tačno onoliko koliko je potrebno potrošaču. Gasni aparati imaju najveći stepen korisnosti, mnogo veći od aparata u kojima sagorevaju drva i ugalj, nama problema prilikom paljenja i održavanja vatre, nema pepela, šljake i nečistoće oko ložišta. Takođe, proces sagorevanja prirodnog gasa u gasnim uređajima se može potpuno automatizovati, tako da je moguće isprogramirati vremenski period rada uređaja i temperaturu prostorije za duži vremenski period.