Način snabdevanja prirodnim gasom

Način snabdevanja prirodnim gasom

Način snabdevanja prirodnim gasom

Gas se iz ulične distributivne mreže dovodi do Vaše gasne instalacije kućnim priključkom. Kućni priključak završava se glavnom gasnom slavinom. Gasna slavina se zatvara kada se njena ručka okrene za 90o u odnosu na podužnu osu slavine, a otvara se kada se ručka vrati u prvobitni položaj tj. da bude paralelna sa podužnom osom gasne slavine.

Vaša gasna instalacija se sastoji od kućno merno-regulacione stanice (KMRS) u zaštitnom ormariću, gasnog razvoda, priključnih gasnih slavina ispred gasnih aparata,priključnih vodova (između priključne slavine i gasnog aparata) gasnih aparata i kanala za odvod produkata sagorevanja dimnjaka,

Bezbedno snabdevanje gasom zavisi od ispravnosti svakog od navedenih delova gasne instalacije.

KMRS se sastoji iz sledećih delova

-Filter za gas koji zadržava čvrste nečistoće iz gasa

-Regulator pritiska gasa koji snižava pritisak gasa iz ulične distributivne gasne mreže na dozvoljeni potreban pritisak da bi gasni aparati normalno funkcionisali. Regulator pritiska obavezno sadrži i uređaj koji zatvara protok gasa kada pritisak gasa u unutrašnjoj instalaciji predje dozvoljenu veličinu (gornja blokada). Neki regulatori sadrže i uređaj koji ispušta gas u atmosferu u slučaju da sedište regulatora propušta gas kad potrošač ne troši gas.

-Merač protoka gasa koji meri utrošene količine gasa

U KMRS dozvoljava se da potrošač i serviser gasnih aparata vrše deblokadu donje i gornje blokade – svi ostali radovi su im strogo zabranjeni jer mogu nepovoljno uticati na bezbedno snabdevanje potrošača gasom zbog nestručnog rukovanja.