Opasnosti i mere bezbednosti

Opasnosti i mere bezbednosti

Opasnosti i mere bezbednosti

Nepravilnom upotrebom i radom gasnih uređaja i dimnjaka može doći do opasnosti po korisnika.

JP “Gas” Temerin preduzima mere bezbednosti u skladu sa zakonskom regulativom, odnosno redovnom tehničkom kontrolom unutrašnjih gasnih instalacija kod domaćinstava jednom godišnje. Pregledom se utvrđuje stanje instalacija i uklanjaju nepravilnosti.

Poznavanje opasnosti koje mogu da nastanu prilikom nepravilnog rukovanja gasnim instalacijama, kao i mera bezbednosti koje mogu da se preduzmu da do toga ne dođe pođednako je važno za sve korisnike prirodnog gasa. Do gušenja gasom dolazi smanjenjem koncentracije kiseonika u vazduhu i povećanjem koncentracije gasa preko 5%, usled čega može doći do zagušljivosti. Kod trovanja prirodnim gasom, iako gas nije otrovan, dolazi samo u slučajevima kod sagorevanja u dimnim gasovima kad se javlja ugljen-monoksid koji prouzrokuje smrt u koncentraciji većoj od 0,2% u vazduhu i to u roku od 2 sata. U koncentraciji od 5% do 15% u smesi sa vazduhom uz postojanje otvorenog plamena ili varnice dolazi do eksplozije, u većini slučajeva dovoljno je napraviti promaju i otkloniti opasnost. Pri tome temperatura na kojoj se gas zapali kreće se od 595°C do 645°C. Najozbiljniji nedostatak prirodnog gasa, kao energenta, svakako je opasnost od eksplozije.

Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnje gasne instalacije kidanjem cevi odnosno u slučajevima naglog isticanja gasa, aktivira se blokadni ventil (može biti zaseban ili integrisan sa regulatorom pritiska) na vodu gasa u merno-regulacionoj stanici ili KMRS. Ovaj ventil zatvara dovod gasa i sprečava da se zatvoreni prostor napuni gasom i da se stvori eksplozivna smeša. U takvim situacijama, neophodno je zatvoriti slavinu u KMRS i obavestiti distributera na dežurni telefon. Svaka gasna instalacija, da bi se kasnije obezbedila njena funkcionalnost i sigurnost, mora biti izgrađena u skladu sa važećim pravilnicima i propisima. Propisima je takođe definisano koji su uslovi koje moraju da ispunjavaju prostorije da bi u njih mogli da se ugrade gasni uređaji (u pogledu zapremine, provetravanja i ventilacije), dimovodne instalacije a za veće potrošače i način ventilacije. Zbog toga je za svaku gasnu instalaciju obavezna izrada projekta gasne instalacije od strane odgovornog projektanta, odnosno dozvoljena je ugradnja samo novih gasnih uređaja i opreme, kupljenih u našoj zemlji kod proizvodača ili zvaničnih distributera.

Dugogodišnjim razvojem i stalnim povećanjem obima eksploatacije razvijale su se i mere bezbednosti, tehnička rešenja koja su gasne aparate učinila sigurnijim ali i tehnička kultura samih potrošača. Postoji niz preventivnih mera za sprečavanje nastanka eksplozivne smeše, tako da je korisnik apsolutno bezbedan ukoliko se pridržava svih preporuka.

Prilikom kupovine gasnog aparata dobija se Uverenje o tipskom ispitivanju navedenog gasnog aparata overen pečatom prodavca. Bez tog dokumenta nijedan gasni aparat ne može biti pušten u rad. Gasne aparate mogu da puštaju u rad samo zvanični serviseri, odobreni od strane proizvođača aparata, a spisak servisera izdaje proizvođač ili distributer aparata. Svaki gasni uređaj kod gorionika treba da ima ugrađen automatski sigurnosni ventil. Ukoliko dođe do slučajnog gašenja plamena ventil automatski sprečava dalje isticanje gasa. Dimnjaci moraju biti ispravni, očišćeni pred početak grejne sezone i svake godine pregledani od strane lokalne dimničarske organizacije, koja izdaje potvrdu o ispravnosti i pregledu dimnjaka.

Većinu nesreća vezanih za prirodni gas izaziva čovek svojom nemarnošću. Broj nesreća se može smanjiti jedino ako ljudi koriste gas saglasno sa uputstvima distributera gasa i proizvođača gasnih uređaja. To naravno podrazumeva i redovno održavanje i periodičnu kontrolu svih sastavnih delova gasne instalacije, ali i povećavanje tehničke kulture korisnika kroz prigodne brošure i uputstva izdata od strane distributera, proizvođača gasnih uređaja, servisera i dimničarskih organizacija. Iz tih razloga je svaki potrošač prilikom potpisivanja Ugovora o isporuci gasa i puštanja gasa uz instalaciju dobio i Uputstvo za bezbedno rukovanje unutrašnjom gasnom instalacijom.