Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Poboljšanjem energetske efikasnosti, koje podrazumeva uvođenje novih tehnologija koje troše manje energije za iste ili bolje energetske usluge, Srbija kao zemlja sa vrlo niskom energetskom efikasnošću može povećati udeo korišćenja ekoloških goriva. Potreba energetske efikasnosti je argument koji investiciona ulaganja prelaskom sa drugih energenata na prirodni gas čine isplativim, a druga činjenica izuzetno važna za investiciona ulaganja su troškovi na emisiju štetnih produkata koji nas čekaju u budućnosti. Zbog toga je bitno da se građani orijentišu tržišno i ulažu u tehnologije koje štede energiju i štite okolinu.

- Strogi propisi o zaštiti čovekove okoline, sistem plaćanja taksi na emisije štetnih produkata kao i sistem ograničenja emisije štetnih gasova upravo na korišćenju ekološki pogodnog energenta, pruža uštedu svakom potrošaču kroz smanjenje troškova za energiju i samim tim korišćenje prirodnog gasa kao ekološki najprihvatljivijeg energenta stavlja na prvo mesto u potrošnji.

- Prirodni gas spada u najčistije, najsigurnije i najkorisnije fosilno gorivo. Sagoreva bez čađi i pepela, sa malim emitovanjem ugljen-dioksida i sumpor-dioksida i zbog toga spada u najčistija goriva. Međutim, i korišćenjem prirodnog gasa i njegovim sagorevanjem u atmosferu se oslobađa određena količina štetnih materija koja takođe dovodi do zagađenja životne sredine. Sagorevanjem prirodnog gasa oslobađa se približno jedna polovina ugljen-dioksida koja se oslobađa spaljivanjem uglja. Ugljen-dioksid prouzrokuje pojačanje efekta staklene bašte i globalnog porasta temperature. Sumpor-dioksid se oslobađa spaljivanjem uglja i tečnih goriva prouzrokujući tako zakišeljenje okoline. Prirodni gas prilikom sagorevanja praktično ne proizvodi sumpor-dioksid. Azotni oksidi se u većoj meri oslobađaju u atmosferu i životnu sredinu prilikom sagorevanja nekih drugih energenata nego sagorevanjem prirodnog gasa.

- Pri transportu gasa jedino kod kotlarnica dolazi do emisije štetnih materija, a ceo sistem za transport gasa opremljen je sigurnosnim uređajima i uz redovno servisiranje opreme i postrojenja obezbeđuje se sigurno korišćenje prirodnog gasa u širokoj upotrebi.