Saveti za smanjenje potrošnje gasa

Saveti za smanjenje potrošnje gasa

Saveti za smanjenje potrošnje gasa

1. Gasni gorionik na štednjaku ne palite pre postavljanja posude.

2. Kuvajte sa poklopcem na posudi kad god je moguće, jer kuvanje u poklopljenoj posudi smanjuje potrošnju gasa do 30%

3. Podesite plamen štednjaka tako da ne prelazi dno posude.

4. Korišćenjem ekspres lonca za pripremu jela smanjuje se potrošnja gasa do 50%

5. Ne pripremajte hranu u količini vode većoj od prethodne

6. Dimnjak odgovarajućih tehničkih karakteristika i čist – bez gareži i eventualnog ptičijeg gnezda na vrhu.

7. Koristite gasne peći koje imaju ugrađen termostatski ventil čime se izbegava pregrevanje prostorije.

8. Kod izmenjivača toplote protočnih i kumulativnih grejača vode – bojlera, gasnih kotlova i cirkulacionih kombi bojlera naslaga kamenca deblja od 0,5 mm povećava potrošnju gasa za 20%. Posao čišćenja kamenca poverite ovlašćenom serviseru u intervalima po uputstvu proizvođača gasnog aparata. Izmenjivače toplote gasnih aparat za etažno grejanje čistite od kamenca na kraju grejne sezone, a ostale najmanje jednom godišnje.

9. Nepodedešenost plamena gorionika (manja ili veća količina vazduha za sagorevanje od potrebne, zaprljani delovi gorionika i ložišta i dr.) znatno povećava utrošenog gasa. Čišćenje i podešavanje vršiti prema uputsvu proizvođača gasnog aparata, a kod gasnih aparata za etažno grejanje na završetku grejne sezone.

10. Loše odabran tip gorionika za određeno ložište i dimovodnu instalaciju negativno utiče na potrošnju gasa i Vašu bezbednost.

11. Ako imate etažno grejanje – na radijatore u prostoriji u kojoj niko ne boravi povremeno postavite termostatski ventil. Iznenadićete se koliku uštedu gasa možete ostvariti.