Korisnički servisi

Ovde možete prijaviti stanje gasomera i uložiti reklamacije.

Naši partneri

 

Najnovije vesti

30.05.2016.

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je JP "Gas" Temerin, uputilo poziv za Uslugu nabavke kredita.

 

...
30.05.2016.

Smanjenje cene gasa

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP "Srbijagas" - a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno

...
29.03.2016.

Smanjenje cene gasa

Obaveštavamo Vas da je zbog smanjenja nabavne cene prirodnog gasa od strane JP "Srbijagas" - a, došlo do promene cene prirodnog gasa za javno

...
05.02.2016.

Odluka o davanju saglasnosti na planove preuzimanja mernih uređaja

Na osnovu člana 39 stav 1, a u vezi sa čanom 414. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS" broj 145/12),

Savet Agencije za

...
23.12.2014.

Licenca za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja prirodnim gasom

AGENCIJA ZA

ENERGETIKU

REPUBLIKE SRBIJE

Broj: 31 1 .O1-73/2014-L-І

Dаtum: 18.12.2014.

godine

...
Učitaj još vesti